สรุปความคืบหน้ากฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

ปรุฬห์ รุจนธำรงค์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

          ความคืบหน้ากฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 เป็นเรื่องเกี่ยวกับแก้ไขทะเบียนตำรับยาคีโตโคนาโซล (ketoconazole) ชนิดรับประทาน การประกาศใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ และการเปลี่ยนแปลงรายชื่อสารควบคุมและรายชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ควบคุมที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ ดังนี้

 

อ่านต่อที่ http://pharm.tu.ac.th/pdf/WEB_TU_201701_LawUpdate.pdf

ข้อความนี้ถูกเขียนใน เรื่องอื่น ๆ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s