สาระสำคัญของพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. 2565

ประเทศไทยยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 แต่ยังมีความกังวลเรื่องการนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม จึงมีการผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดมาตรการควบคุมการบริโภค เช่น การห้ามขายใบกระท่อมต่อกลุ่มเสี่ยง การห้ามขายใบกระท่อมในบางสถานที่ การห้ามโฆษณาหรือส่งเสริมการตลาดใบกระท่อมเพื่อนำไปผสมกับยาหรือผสมอย่างอื่นซึ่งจะนำไปสู่การใช้ในทางที่ผิดซึ่งการห้ามจูงใจ ยุยงส่งเสริม ขู่เข็ญ ข่มขืนใจให้กระทำการดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตามก็มีการเล็งเห็นว่า พืชกระท่อมนั้นมีศักยภาพที่จะเป็นพืชเศรษฐกิจด้วย กฎหมายดังกล่าวจึงกำหนดให้มีมาตรการกำกับดูแลโดยให้มีใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกใบกระท่อม การกำหนดให้มีมาตรการส่งเสริมพืชกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจตลอดจนสามารถใช้ตามวิถีชุมชนได้

อ่านรายละเอียดได้ที่ https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=article_detail&subpage=article_detail&id=1249

ข้อความนี้ถูกเขียนใน เรื่องอื่น ๆ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s