คลังเก็บผู้เขียน: wizsastra

เมื่อตำรวจมาตรวจร้านยา ทำอย่างไรดี

ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์    & … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวเภสัชกร | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายยา รอบปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2563 มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ยา | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

การบังคับใช้กฎหมายกรณีร้านยาไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (GPP) และทางเลือกของร้านยา

อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์, ศูนย์สารสนเทศทาง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ยา | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

คำบรรยายพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์

โพสท์ใน วิชาชีพ | ใส่ความเห็น

Telepharmacy: มาตรฐานและแนวปฏิบัติ

อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ศูนย์สารสนเทศทางยา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ยา, วิชาชีพ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

Telepharmacy: ความหมายและประเภท

อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ศูนย์สารสนเทศทางยา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ยา, วิชาชีพ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ความเห็นต่อประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ห้ามมิให้ยา Diclofenac ชนิดฉีด

ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ 1.ประกาศนี้ใช้เฉพาะกับ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ยา, วิชาชีพ | ใส่ความเห็น

ดราม่าภาษีผ้าอนามัย

ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ ผ้าอนามัยเป็นสินค้าจำเ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ภาษีและนิติบุคคล, เครื่องสำอาง | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

เภสัชกรรุ่นใบประกอบวิชาชีพที่ไม่หมดอายุ การใช้ใบประกอบวิชาชีพต้องใช้คู่กับใบรายงานผล CPE ทุกรอบ 5 ปี

ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ เภสัชกรรุ่นใบประกอบวิช … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวเภสัชกร, เรื่องอื่น ๆ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

กรณีศึกษารถฉายหนังขายยาตามหมู่บ้าน

อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ ศูนย์สารสนเทศทางย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ยา | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น