สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายยา รอบปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2563 มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่สำคัญ คือ การออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร การผลิตยาแผนปัจจุบัน ซึ่งมีมาตรการที่สำคัญ คือ กำหนดให้มีมาตรการรายงานและผ่านการตรวจประเมินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง การวางหลักการเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกระจายยาแผนปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการกำหนดคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับยา การปรับปรุงขนาดบรรจุของรายการยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน การออกคำสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยาจำนวน 3 ฉบับ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีผลต่อการวางแผนในด้านอุตสาหกรรมยา การคุ้มครองผู้บริโภค และการปฏิบัติงานของเภสัชกร หากปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วอาจส่งผลต่อสถานะใบอนุญาตของสถานประกอบการ ทะเบียนตำรับยาความปลอดภัยของผู้บริโภค อีกทั้งเภสัชกรในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องอาจถูกดำเนินคดีและถูกพิจารณาคดีจรรยาบรรณวิชาชีพได้

ดูรายละเอียดได้ที่ : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (pharmacycouncil.org)

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ยา และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s