เรียนในคณะเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมไม่รับรอง มีสิทธิได้รับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรือไม่

ปรุฬห์ รุจนธำรงค์
__________________

มีคำถามมาว่า นักศึกษาที่จบในสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ในสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ รับรอง แต่ไม่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม จะทำอย่างไรได้บ้าง ในช่วงที่รัฐธรรมนูญห้ามสภาวิชาชีพก้าวก่ายการจัดการศึกษา

กรณีนี้ ในด้านการสอบความรู้โดยเฉพาะสมรรถนะร่วม ในระหว่างการศึกษา ณ ตอนนี้ซึ่งใช้ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2560 อาจจะยังสอบสมรรถนะร่วมไม่ได้ ต้องรอให้จบการศึกษาก่อน ตามข้อ 8(2) เหมือนกับคนที่จบจากต่างประเทศ ดูรายละเอียดที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/288/50.PDF

ถ้าสอบแล้วเดิมอาจจะคิดว่าจะได้รับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้ไหม ตอนนี้มีข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2565 ซึ่งกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากข้อ 4(3)(ข) ดูแล้วก็มีแนวโน้มว่า หากจบการศึกษาโดยได้รับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตจากสถาบันที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) รับรอง ก็มีโอกาสได้รับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพียงแต่ละคนนั้นอาจต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่สภาเภสัชกรรมกำหนด ดูรายละเอียดที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/228/T_0020.PDF ซึ่งก็ต้องติดตามว่าหลักสูตรนั้นจะเป็นอย่างไร อาจจะเป็นหลักสูตรที่ซ่อมเสริมสถาบันการศึกษานั้นเพื่อให้ผู้จบการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิตมีมาตรฐานเดียวกันก็ได้

เรื่องนี้ถูกเขียนใน วิชาชีพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s