คลังเก็บป้ายกำกับ: ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เรียนในคณะเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมไม่รับรอง มีสิทธิได้รับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรือไม่

ปรุฬห์ รุจนธำรงค์__________________ มีคำ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน วิชาชีพ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

เภสัชกรรุ่นใบประกอบวิชาชีพที่ไม่หมดอายุ การใช้ใบประกอบวิชาชีพต้องใช้คู่กับใบรายงานผล CPE ทุกรอบ 5 ปี

ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ เภสัชกรรุ่นใบประกอบวิช … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวเภสัชกร, เรื่องอื่น ๆ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

หลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ เขียนครั้งแรก 11 กร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน วิชาชีพ | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น