คลังเก็บหมวดหมู่: วิชาชีพ

ความเห็นต่อประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ห้ามมิให้ยา Diclofenac ชนิดฉีด

ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ 1.ประกาศนี้ใช้เฉพาะกับ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ยา, วิชาชีพ | ใส่ความเห็น

การคิดค่าธรรมเนียมเภสัชกร

ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ ร้านอาหารคิดค่าธรรม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน วิชาชีพ | ใส่ความเห็น

ใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ เภสัชกรหลายคนอาจจะสงสั … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน วิชาชีพ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

หลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ เขียนครั้งแรก 11 กร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน วิชาชีพ | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

เภสัชกรหญิง ใช้ตัวย่ออย่างไร (ภกญ. หรือ ภญ.)

ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ กรณีนี้มี 2 ค่าย เสนอก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน วิชาชีพ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น