คลังเก็บหมวดหมู่: วิชาชีพ

Telepharmacy: มาตรฐานและแนวปฏิบัติ 2

อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ ศูนย์สารสนเทศทางย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ยา, วิชาชีพ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

เรียนในคณะเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมไม่รับรอง มีสิทธิได้รับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรือไม่

ปรุฬห์ รุจนธำรงค์__________________ มีคำ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน วิชาชีพ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

คำบรรยายพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์

โพสท์ใน วิชาชีพ | ใส่ความเห็น

Telepharmacy: มาตรฐานและแนวปฏิบัติ

อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ศูนย์สารสนเทศทางยา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ยา, วิชาชีพ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

Telepharmacy: ความหมายและประเภท

อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ศูนย์สารสนเทศทางยา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ยา, วิชาชีพ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ความเห็นต่อประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ห้ามมิให้ยา Diclofenac ชนิดฉีด

ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ 1.ประกาศนี้ใช้เฉพาะกับ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ยา, วิชาชีพ | ใส่ความเห็น

การคิดค่าธรรมเนียมเภสัชกร

ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ ร้านอาหารคิดค่าธรรม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน วิชาชีพ | ใส่ความเห็น

ใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ เภสัชกรหลายคนอาจจะสงสั … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน วิชาชีพ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

หลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ เขียนครั้งแรก 11 กร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน วิชาชีพ | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

เภสัชกรหญิง ใช้ตัวย่ออย่างไร (ภกญ. หรือ ภญ.)

ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ กรณีนี้มี 2 ค่าย เสนอก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน วิชาชีพ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น