เภสัชกรรุ่นใบประกอบวิชาชีพที่ไม่หมดอายุ การใช้ใบประกอบวิชาชีพต้องใช้คู่กับใบรายงานผล CPE ทุกรอบ 5 ปี

ปรุฬห์ รุจนธำรงค์

เภสัชกรรุ่นใบประกอบวิชาชีพที่ไม่หมดอายุ การใช้ใบประกอบวิชาชีพต้องใช้คู่กับใบรายงานผล CPE ทุกรอบ 5 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

เรื่องมีอย่างนี้ เภสัชกรรุ่นใบประกอบวิชาชีพมีอายุ ซึ่งได้รับใบประกอบวิชาชีพตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2558 ต้องต่ออายุทุก 5 ปีอยู่แล้ว ซึ่งทราบสถานะและต้องผ่านการเก็บหน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) อยู่แล้ว จึงจะต่ออายุใบประกอบวิชาชีพได้
แต่ก็เสียงรำพึงมาถึงสภาเภสัชกรรมว่า เภสัชกรรุ่นใบประกอบวิชาชีพไม่หมดอายุ ซึ่งได้รับใบประกอบวิชาชีพก่อนวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2558 จะมีหลักประกันโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาต่อเนื่องอย่างไร กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติก็เขียนไว้ครึ่ง ๆ กลาง ๆ ครั้นจะไปพักใช้ใบอนุญาตเพราะไม่แสวงหาความรู้ก็ดูจะเป็นมาตรการที่รุนแรงเกินไป จึงใช้มาตรการที่ดูเป็นเชิงบวกหน่อยแล้วกัน โดยให้ใช้ CPE ด้วย สรุปอย่างง่าย ๆ ว่า
“ต่อไปนี้ เภสัชกรรุ่นใบประกอบวิชาชีพที่ไม่หมดอายุเมื่อไหร่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ จะต้องใช้คู่กับใบรายงานผล CPE ทุกรอบ 5 ปี ด้วย เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป”
ใบรายงานผล ตอนนี้ก็ print จาก https://ccpe.pharmacycouncil.org ไปก่อนแล้วกันจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ส่วนหน่วยงานใดจะใช้ประโยชน์จากข้อบังคับสภาเภสัชกรรมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของเภสัชกรที่เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นโดยดูจากรายการที่ศึกษาในผลการศึกษาต่อเนื่อง เป็นเรื่องของหน่วยงานปลายทางนั้นจะกำหนดต่อไป
RxLicense
ที่มา ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต แบบและประเภทใบอนุญาต ของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/270/T_0057.PDF

 

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวเภสัชกร, เรื่องอื่น ๆ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s