การคิดค่าธรรมเนียมเภสัชกร

ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์

ร้านอาหารคิดค่าธรรมเนียมให้บริการได้ เพราะไม่มีกฎหมายห้ามคิด แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าว่าจะคิดอย่างไร คิดเท่าใด

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพก็เช่นกัน เช่น ค่าธรรมเนียมเภสัชกร (pharmacist fee) ไม่ได้มีกฎหมายห้ามคิด (ถ้าใครคิดว่ามีนำหลักฐานออกมา) มีเพียงแต่กฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการซึ่งสามารถออกมาตรการคุมค่าบริการสูงสุดได้

ปัญหาก็เหมือนข้างต้นจะต้องแจ้งล่วงหน้าว่าจะคิดอย่างไร คิดเท่าใด และควรต้องทำพร้อมกันเพื่อให้เกิดพลัง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน วิชาชีพ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s