ข่าวเภสัชกร วันที่ 1-7 สิงหาคม พ.ศ.2561

ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์

วันที่ 1-7 สิงหาคม ..2561 มีความความคืบหน้าในวงการเภสัชกรที่น่าสนใจ ดังนี้

ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีหนังสือชี้แจงเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ..2561 ว่า ร่างพระราชบัญญัติยา ที่ได้รับฟังความเห็นผ่านทาง http://www.lawamendment.go.th นั้น เป็นร่างกฎหมายที่สร้างความมั่นคงทางยา และคุ้มครองประชาชน

วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน

สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อให้ร้านยาเตรียมตัวผ่านการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ดังนี้

ชี้แจงการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประจำปี .. 2561

เอกสาร ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ สธ 1009.5/9435 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ดูที่ http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared%20Documents/New/N20180806-1.pdf

เอกสารอธิบายเพิ่มเติม หนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ สธ 1009.5/9435 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ดูที่ http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared%20Documents/New/N20180806-2.pdf

แบบคำขอเปลี่ยนแปลงประเภทใบอนุญาต จากใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน เป็นใบอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน และรับรองความถูกต้องของเอกสาร (Refer) ที่เคยยื่นขออนุญาตเดิม ดูที่ http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared%20Documents/New/N20180806-3.docx

อย.จะนำยาปฏิชีวนะบางรายการออกจากร้านยา

นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า อย.กำลังจะควบคุมการจ่ายยาในร้านขายยามากขึ้น เบื้องต้นต้องให้เภสัชกรเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น รวมทั้งจะมีการยกระดับยาปฏิชีวนะบางกลุ่มให้เป็นยาอันตราย และในเร็วๆนี้จะถอดยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดรุนแรงที่ยังมีขายในร้านขายยา ให้สามารถจ่ายได้เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้นเพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยา. (ไทยรัฐ 2 สิงหาคม 2561 หน้า 12)

ประกาศเรียกคืนยา serratiopeptidase

ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ..2561 เนื่องจาก ขาดหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนประสิทธิผลของยา Serratiopeptidase ผู้รับอนุญาตทุกรายจึงได้ดำเนินการยกเลิกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ดูรายละเอียดที่ http://www.fda.moph.go.th/sites/SafetyAlert/SitePages/ViewData.aspx?IDitem=890

การแนะนำผู้สมัครกรรมการสภาเภสัชกรรม

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ..2561 มีการแนะนำผู้สมัครกรรมการสภาเภสัชกรรม แถลงนโยบายและแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย สามารถดูคลิปย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/164065430355400/posts/1722644254497502/

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวเภสัชกร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s