เพิกถอนทะเบียนตำรับยาที่มีโคลิสติน (Colistin) เป็นส่วนประกอบชนิดรับประทาน

ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2561 มีคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 254/2561 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 82 ง หน้า 23 เพิกถอนทะเบียนตำรับยาที่มีโคลิสติน (Colistin) เป็นส่วนประกอบ ชนิดรับประทาน มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เหตุผลการเพิกถอนทะเบียนตำรับยาในครั้งนี้ “ด้วยปรากฏว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนประสิทธิภาพของยาโคลิสติน (Colistin) ชนิดรับประทาน ในการรักษาโรคท้องร่วงที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โดยเฉพาะโรคท้องร่วงในเด็กและทารกและอาจทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา ประกอบกับผู้ใช้ยาอาจไม่ปลอดภัยจากอาการไม่พึงประสงค์ของยา

รายการยาที่ถูกเพิกถอนทะเบียนตำรับยาครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. BACCILA INSTANT SYRUP เลขทะเบียนตำรับยา 1A 2721/28  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล
2. BACILLA M JUNIOR เลขทะเบียนตำรับยา 1A 2328/28  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล
3. COLIMYCIN INSTANT SYRUP  เลขทะเบียนตำรับยา 1A 11/32  บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง 

ความคืบหน้าของการจัดการยาโคลิสติน (Colistin) (วงการยา ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2560)

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ยา และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s