เพิกถอนทะเบียนตำรับยาซัลฟากัวนิดีน (Sulfaguanidine หรือ Sulphaguanidine) สำหรับอาการท้องเสีย

ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561 มีคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 195/2561 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 63 ง หน้า 42 เพิกถอนทะเบียนตำรับยาซัลฟากัวนิดีน (Sulfaguanidine หรือ Sulphaguanidine) ที่ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้ในรูปแบบยาเดี่ยว ชนิดรับประทาน ในข้อบ่งใช้สำหรับอาการท้องเสีย จำนวน  7 ตำรับ

เหตุผลการเพิกถอนทะเบียนตำรับยาในครั้งนี้ “ด้วยปรากฏว่ายาซัลฟากัวนิดีน (Sulfaguanidine หรือ Sulphaguanidine) ที่ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้ในรูปแบบยาเดี่ยว ชนิดรับประทาน ในข้อบ่งใช้สำหรับอาการท้องเสีย ไม่มีข้อมูลสนับสนุนประสิทธิภาพของยา หรือไม่มีสรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนไว้sulphaguanidine

รายการยาที่ถูกเพิกถอนทะเบียนตำรับยาครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. SULPHAGUANIDINE เลขทะเบียนตำรับยา 1A 197/28  บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด
2. SULFAGUANIDING TABLETS FLYING CROCODILS BRAND เลขทะเบียนตำรับยา 1A 1471/29  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาการเภสัช
3. SULFAGUANIDINE เลขทะเบียนตำรับยา 1A 1704/29  บริษัท เอเชี่ยนยูเนี่ยนแล็บบอราตอรี่ จำกัด 
4. SULPHAGUANIDINE TABLETS ทะเบียนตำรับยา 1A 2048/29  ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวบราเดอร์ส
5. SULPHAGUANIDINE TABLETS เลขทะเบียนตำรับยา 1A 358/30  บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
6. SULPHAGUANIDINE TABLETS เลขทะเบียนตำรับยา 1A 32/57  บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
7. SULFAYEL เลขทะเบียนตำรับยา 1A 36/57  บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด

อนึ่ง การเพิกถอนทะเบียนตำรับยาในครั้งนี้ สนับสนุนมาตรการควบคุมยาและปรับประเภทยาต้านจุลชีพสำหรับมนุษย์ ตามมติคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาการปรับประเภทยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 3/2558

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ยา และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s