เพิกถอนทะเบียนตำรับยาสูตรผสมของเมทิลีนบลู (Methylene blue)

ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2561 มีคําสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 79/2561 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตํารับยา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 54 ง หน้า 44 เพิกถอนทะเบียนตำรับยารักษาโรคทางเดินปัสสาวะชนิดรับประทานที่มีส่วนประกอบของเมทิลีนบลู (Methylene blue) ทั้งตำรับยาเดี่ยวและยาสูตรผสมที่มีและไม่มีส่วนประกอบของโพแทสเซียมไนเตรต (Potassium nitrate) จำนวน 11  ตำรับ

เหตุผลการเพิกถอนทะเบียนตำรับยาในครั้งนี้ “ด้วยปรากฏข้อมูลทางวิชาการว่าทะเบียนตํารับยารักษาโรคทางเดินปัสสาวะชนิดรับประทาน ที่มีส่วนประกอบของเมทิลีนบลู (Methylene blue) ทั้งตํารับยาเดี่ยวและยาสูตรผสมที่มีและไม่มีส่วนประกอบของโพแทสเซียมไนเตรต (Potassium nitrate) ไม่มีหลักฐานสนับสนุนประสิทธิภาพ ในการรักษา หรือไม่มีสรรพคุณตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ นอกจากนี้ยังมีการนํายาไปใช้ในทางที่ผิดสูง”

รายการยาที่ถูกเพิกถอนทะเบียนตำรับยาครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. Olympic kidney tablets เลขทะเบียนตำรับยา 2A 390/27 บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
2. Marwitt’s kidney pills เลขทะเบียนตำรับยา 2A 40/28 บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด
3. Cystosin เลขทะเบียนตำรับยา 2A 1188/28 บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด
4. Cystosin – K เลขทะเบียนตำรับยา 2A 883/29 บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด
5. Holosan tablets เลขทะเบียนตำรับยา 2A 62/31 บริษัท โรต้าลาบอเร็ทตอรี่ส์ จำกัด
6. Cystosin – K เลขทะเบียนตำรับยา 2A 79/32 บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
7. Tricys brywood เลขทะเบียนตำรับยา 1A 433/32 บริษัท ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล จำกัด
8. Tricys blue tablets เลขทะเบียนตำรับยา 1A 434/32 บริษัท ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล จำกัด
9. Zoro kidney tablets เลขทะเบียนตำรับยา 2A 163/50 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮุยแลนด์ฟาร์มาซี
10. Marwitt’s kidney pills เลขทะเบียนตำรับยา 2A 180/56 บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด
11. Zoro kidney tablets เลขทะเบียนตำรับยา 2A 68/57 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์

ยาสูตรนี้ ประชาชนที่มาซื้อยามักจะอ้างว่าเป็นยาใช้สำหรับล้างไต ผู้ติดเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) มักใช้กินเพื่อให้ปัสสาวะเป็นสีน้ำเงินเพื่อรบกวนการตรวจยาบ้าในปัสสาวะ เมื่อมีคำสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยาในครั้งนี้ซึ่งมีผลใช้บังคับทีแล้ว ห้ามขายอีกต่อไป ฝ่าฝืนต้องระวางโทษตาม พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 มาตรา 120 กล่าวคือ จำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 5,000 บาท และร้านยาที่มียานี้ขายอยู่อาจไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตร้านยาด้วย

 

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ยา และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

2 ตอบกลับที่ เพิกถอนทะเบียนตำรับยาสูตรผสมของเมทิลีนบลู (Methylene blue)

  1. paopong พูดว่า:

    ขอแชร์นะครับ

    ถูกใจ

  2. Pingback: อวสานยาล้างไต ถถถถถถถถถถถถถถถถถ ในที่สุดหลังเรียกร้องกันมาเป็นสิบปี สธ ก็เพิกถอ… – รวม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s