ความคืบหน้านโยบายเกี่ยวกับเมทแอมเฟตามีน

17 สิงหาคม 2560 พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายควบคุมเมทแอมเฟตามีนครั้งที่ 2/2560 ซึ่งมีคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยตัวแทนจากสำนักคดียาเสพติดสำนักงานอัยการสูงสุดกรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมการปกครอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรมและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเข้าร่วมประชุม โดยนายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ ผอ.กองกฎหมาย ป.ป.ส.ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการที่ประชุม

ผลการประชุม ที่ประชุมมีข้อเสนอที่จะควบคุมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ต่อไป ส่วนอนุพันธ์ของเมทแอมเฟตามีนตัวอื่นๆ เช่น แอมเฟตามีน ที่ปัจจุบันมีการใช้ในทางการแพทย์อยู่บ้างในต่างประเทศเพื่อรักษาโรคสมาธิสั้น จะพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งว่าสมควรจะควบคุมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 หรือควบคุมเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในทางการแพทย์ได้

(ที่มา ไทยโพสต์ (2560). เคี้ยวกระท่อมได้ลดชั้นยาเสพติดเปิดช่องทางวิจัย. ฉบับวันที่ 18 สิงหาคม 2560 หน้า 10)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ยาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s